Nyelv kiválasztása

Esc

Segítségnyújtás és kapcsolatfelvétel

Az Ön közvetlen kapcsolata velünk

Kérdése van szolgáltatásainkkal és termékeinkkel kapcsolatban? Vagy segítségre van szüksége?

Azonnali kiszolgálás
+36 30 552 6600

Hétfő - péntek

7:30 - 16:00

Szombat, vasárnap és munkaszüneti napok nem vehetők igénybe.

Vagy talán nem is olyan közvetlen?

Vasárnap és ünnepnapok nem vehetők igénybe

Lépjen kapcsolatba velünk
Kapcsolatfelvételi lehetőségek
Segítség és támogatás közvetlenül a helyszínen
Keresse meg a legközelebbi fiókot

Esc

A nyomásakkumulátorok ellenőrzése kötelező

A nyomásakkumulátorok azon rendszerek közé tartoznak, amelyeket a törvény szerint ellenőrizni kell, és ezért a német munkavédelmi törvény (BetrSichV) szerint hivatalosan felhatalmazott, képzett szakembereknek kell rendszeresen ellenőrizniük. Ezenkívül biztonsági értékelést (kockázatértékelést) kell készíteni a beépített hidraulikus akkumulátorokkal ellátott gépek és rendszerek biztonságos üzemeltetésének biztosítása érdekében.

A hidraulikus akkumulátorok hatóságilag felhatalmazott személyek általi ellenőrzése

A HANSA-FLEX-nél Németország-szerte számos alkalmazott rendelkezik nyomástartó berendezésekhez szükséges szakértői képesítéssel. Mint folyadékszakértők, nagy tapasztalattal rendelkeznek a nyomásakkumulátorokkal kapcsolatban is, minden kérdésben szakértő tanácsot adnak, és mindig készek segíteni Önnek. A HANSA-FLEX a következő szolgáltatásokat kínálja ügyfeleinek:

 • Ismétlődő ellenőrzések elvégzése
 • Támogatás a kockázatértékelések elkészítéséhez
 • Az ellenőrzési eredmények dokumentálása a BetrSichV szerint

A HANSA-FLEX szolgáltatások mindezeket az előnyöket kínálják

A HANSA-FLEX, a folyadéktechnológia vezető szakértője mindig tapasztalt partnert tudhat maga mellett a nyomástartó berendezések technológiájában.

 • Képzett szakszemélyzet

  Hivatalosan felhatalmazott személyek által végzett ellenőrzések (TRBS 1203 3.2. és 2. sz.).

 • Nincs kompromisszum a biztonság terén

  A német munkavédelmi törvény valamennyi követelményének való megfelelés biztosítása.

 • Átfogó támogatás

  Támogatjuk Önt a kockázatértékelések, valamint az ellenőrzési és vizsgálati tervek elkészítésében.

 • Szakértők tanácsai

  Szakértőink tanácsot adnak Önnek a nyomástároló rendszer kiválasztásában, kialakításában és működtetésében.

A nyomásakkumulátorok osztályozása

A vizsgálatok terjedelme a nyomásakkumulátor kategóriájától függ. A hidraulikus akkumulátorokat az európai nyomástartó berendezésekről szóló irányelvvel összhangban ellenőrizendő és nem ellenőrizendő rendszerekre osztják.

 • Nagyméretű, 1 bar-nál nagyobb üzemi nyomású akkumulátorok

  Minden nyomástároló, amelynek gáztérfogata meghaladja a 10 litert, felügyeletet igénylő berendezésként számít, és az üzembe helyezés során különleges ellenőrzési kötelezettségek alá esik, valamint rendszeres ellenőrzések alá vetik őket a Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) szerint. Az ilyen nyomástartárolók telepítése utáni elfogadását, valamint az ezekre vonatkozó összes ismétlődő vizsgálatot csak a felügyeleti hatóság által engedélyezett szakértők végezhetik, mint például a TÜV vagy a DEKRA által megbízott vállalatok. Az ismétlődő vizsgálatok időpontjait a biztonságtechnikai értékelés alapján kell meghatározni, és az üzembe helyezéstől számított legkésőbb 6 hónappal előre kell megállapítani, majd azokat egy felügyeleti hatóságnak kell ellenőriznie.

 • Legfeljebb 1 bar vezérlő nyomású középnyomású akkumulátorok

  1 és 10 liter közötti gáztérfogatú hidropneumatikus nyomástartárolókat mind az üzembe helyezés előtt, mind ismétlődő időközönként ellenőrizni kell. Minden vizsgálatot egy képzett személynek kell elvégeznie a nyomással kapcsolatos veszélyekre vonatkozóan (TRBS 1203 számú melléklet 3.2. pont).
  A vizsgálati időpontokat a működtető saját tapasztalatokra, a gyártó által biztosított információkra és az üzemeltetési mód alapján önállóan állapítja meg. A BetrSichV által meghatározott vizsgálati időközök csak tájékoztató jellegűek.

 • Kisnyomású, legfeljebb 0,5 bar vezérlő nyomású akkumulátorok

  A 0,1 liter és 1 liter közötti gáztérfogatú nyomástartályokat nem ellenőrzött nyomáseszközöknek tekintik, és a BetrSichV értelmében munkaeszközöknek minősülnek.
  Az üzembe helyezés előtti vizsgálat nem kötelező, azonban a működtető köteles a veszélyértékelés alapján megfelelő védelmi intézkedéseket meghatározni. Ide tartozik a BetrSichV 10. § szerinti ismétlődő vizsgálat elvégzése is egy képzett személy által a nyomással kapcsolatos veszélyekre vonatkozóan az TRBS 1203 számú melléklet szerint.

Szakértői tanácsadás

A hibás ballon azt jelzi, hogy túl sok vagy túl kevés gáznyomás volt a hidraulikus rendszerben. A HANSA-FLEX szakemberei mindig szívesen adnak tanácsot.

A rendszer üzemi nyomásának és az akkumulátorban lévő gáztöltő nyomásnak a gyártó által megadott tartományon belül kell lennie. A túl nagy nyomáskülönbség vagy a nagy nyomásingadozás a membrán vagy a ballon károsodásához vezethet.

Tino Zeuner

Termékmenedzser a HANSA-FLEX-nél

A hidroakkumulátor-rendszerek ellenőrzési időközei

Az ellenőrzésre kötelezett rendszerek ellenőrzési időközeit a német munkavédelmi törvény (BetrSichV) határozza meg. A besorolás meghatározó paramétere a biztonsági berendezés által biztosított megengedett üzemi nyomás.

Szilárdsági vizsgálat

Belső ellenőrzés

Külső szemrevételezéses ellenőrzés

A nitrogénnyomás ellenőrzése

The HANSA‑FLEX Mission Statement group

Az ismétlődő szilárdsági vizsgálatot legalább 10 évente kell elvégezni. A vizsgálat folyadéknyomáspróba formájában történik, a megengedett üzemi nyomás legalább 1,3-szorosának megfelelő nyomáson, de a gyártó által végzett vizsgálat során alkalmazott nyomást nem meghaladó nyomáson.

The HANSA‑FLEX Mission Statement group

A BetrSichV szerint 5 évente el kell végezni a belső ellenőrzéseket A hidraulikus akkumulátor belső falát – a többi biztonság szempontjából fontos berendezéshez hasonlóan – szúróprés-, mágneses por- vagy ultrahangvizsgálattal vizsgálják felületi repedések szempontjából.

The HANSA‑FLEX Mission Statement group

A külső szemrevételezéses vizsgálatot a rendszeres ellenőrzések részeként legkésőbb 2 évente kell elvégezni. A membrán felületét külsőleg ellenőrzik repedések és sérülések szempontjából, valamint a biztonság szempontjából fontos berendezéseket.

The HANSA‑FLEX Mission Statement group

A nitrogénnyomást a membránoldalon rendszeresen, ideális esetben háromhavonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzést a vállalaton belül egy hivatalosan felhatalmazott személynek vagy külső szolgáltatónak kell elvégeznie.

A hidroakkumulátorok ellenőrzésének folyamata és hatóköre

 • Ellenőrzés az első használatba vétel előtt

  A nyomástartároló üzembe helyezése előtt ellenőrzik a technikai működőképességen kívül, hogy rendelkezésre áll-e CE-jelölés, üzemeltetési útmutató, a kijelölt szerv jelölési száma és a szükséges biztonsági felszerelések. A nyomástartároló kategóriájától függően a vizsgálatot különböző szervezetek végzik:

  • 10 l gázmennyiség felett: Engedélyező felügyeleti hatóság (ZÜS)
  • 10 l gázmennyiségig: Nyomásveszélyes anyagok felügyeletére megbízott személy a TRBS 1203 Nr. 3.2 szerint
  • 1 l gázmennyiség alatt: Megbízott személy a TRBS 1203 Nr. 2 szerint
 • Ismétlődő ellenőrzések

  A rendszeres ellenőrzések keretében biztosítják, hogy rendelkezésre áll-e CE-jelölés és üzemeltetési útmutató, valamint hogy a biztonsági funkciók felszerelése még jelen van, működőképes és megfelelően beállított. Emellett ellenőrzik, hogy a következő vizsgálathoz szükséges feltételek még mindig megfelelőek-e. Az alábbi dokumentumokat mindenképpen készenlétben kell tartani.

  • Kezelési útmutató és veszélyértékelés
  • A nyomástároló gyártójának összes dokumentációja
  • Az üzember helyezés ellenőrzésének céges dokumentációja

A hidraulikus rendszerekben használt nyomásakkumulátorokkal kapcsolatos képzések és szemináriumok

A HANSA-FLEX a Nemzetközi Hidraulika Akadémiával (IHA) együttműködve szemináriumokat tart a telepítők és a hidroakkumulátorok karbantartói számára. A szakértők átadják a nyomástárolók biztonságos üzemeltetésével, megfelelő feltöltésével és javításával kapcsolatos szakismereteiket.

A szervizelés és karbantartás során végzett soron kívüli ellenőrzések

 • Az üzemi nyomás változtatása.

  Eine Az üzemi nyomás változtatása. bei einem Druckspeicher beeinflusst stets die Sicherheit der gesamten Anlage oder Maschine. Daher ist im Zuge einer Anpassung des Betriebsdrucks erneut eine Prüfung vor Inbetriebnahme erforderlich. Diese muss je nach Kategorie des Hydrospeichers von einer befähigten Person oder der zulässigen Überwachungsstelle (ZÜS) durchgeführt werden.

 • Auswechseln baugleicher Druckspeicher

  Beim Auswechseln eines Hydrospeichers in einer Maschine oder Anlage gegen einen baugleichen Druckspeicher ist keine Neuabnahme durch eine zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS) oder eine befähigte Person erforderlich. Die Frist bis zur ersten wiederkehrenden Prüfung läuft ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des neuen Hydrospeichers gemäß den bereits meghatározott Prüfintervallen.

 • Neuer Aufstellungsort

  Wird der Aufstellungsort des Druckspeichers beispielsweise beim Einbau in eine andere Maschine verändert, ist eine Prüfung vor Inbetriebnahme nur unter bestimmten Voraussetzungen nicht erforderlich:

  • Bereits andernorts durchgeführte Prüfung vor Inbetriebnahme
  • Keine neue Betriebsweise
  • Unveränderte Anschlussverhältnisse sowie Ausrüstung
  • Keine besonderen Anforderungen an Aufstellungsort
 • Instandhaltungsarbeiten

  Nach Instandsetzungsarbeiten wie például dem Blasen-, Membran- oder Dichtungswechsel muss eine wiederkehrende Prüfung des Hydrospeichers durch das entsprechende Fachpersonal erfolgen. Diese Regelung gilt für alle Druckgeräte ab 1 l Gasvolumen.

 • Lagerung von Hydrospeichern

  Bei der Lagerung von Druckspeichern können Schäden wie Korrosion an der Sicherheitsausrüstung oder Alterungserscheinungen des Elastomers auftreten. Daher sollte vor dem Einbau der gesamte Hydrospeicher durch einen Fachmann in Augenschein genommen werden. Auch ist bei der Lagerung wichtig zu wissen, dass sich während der Lagerzeit die Prüffrist nicht verlängert.

 • Mindenre kiterjedő gondtalan szolgáltatás a folyadék specialistáktól

  A HANSA-FLEX az Ön kompetens partnere a nyomásakkumulátorok telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi feladatban.

  • Tanácsadás a nyomásakkumulátorok kiválasztásához és kialakításához
  • Értékesítés of pressure accumulators, accessories and repair kits
  • Nyomásakkumulátorok telepítése
  • Karbantartás és javítás hivatalosan felhatalmazott személyek által
  • Képzések és szemináriumok a nyomásakkumulátorok szervizeléséről és üzemeltetéséről
 • Ezek a témák is érdekelhetik önt

  Nyomásakkumulátorok és kapcsolódó rendszerek

  A nyomásakkumulátor-rendszerek biztonságos és megbízható működése a rendszeres karbantartástól függ, beleértve a töltöttségi szint és a gáztöltet nyomásának ellenőrzését. A…

  Tudjon meg többet

  HIDROAKKUMULÁTORok

  A HIDROAKKUMULÁTORokat nyomáskiegyenlítő edényként használják, és kiegyenlítik a hidraulikus rendszerek térfogat- és nyomáscsúcsainak hőmérsékletfüggő változásait. Pufferakkumulátorként működve a nyomásváltozások okozta…

  Tudjon meg többet

  Folyadékkezelés

  Az olajápolás kulcsfontosságú tényező a hidraulikus rendszerek és berendezések zavartalan működésének biztosításában. A folyadékban lévő szennyeződések súlyos következményekkel járhatnak. A…

  Tudjon meg többet